Chạy quá tốc độ bị xử phạt bao nhiêu tiền

Cập nhật: 02:30 PM, 10/08/2015

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 01 tháng

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông. Ngoài việc bị phạt tiền người điều khiển xe máy còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe máy thành nhóm từ 02 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Ngoài việc bị phạt tiền người điều khiển xe máy còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng. Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 04 tháng, tịch thu phương tiện.

Thuê xe tải _ Bài viết  2 Thuê xe tải_ Bài viết 3