Xe tải chở hàng quá tải, quá khổ sẽ bị phạt bao nhiêu tiền

Cập nhật: 02:08 PM, 24/03/2016

Xe tải chở hàng quá tải, quá khổ sẽ bị xử phạt. Mức phạt tiền đối với hành vi này phụ thuộc vào mức độ quá tải của hàng hóa. Cụ thể sẽ được chia làm các khoảng phạt đối với quá tải từ 40-60%, 60-100% và trên 100%. Theo nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ về bổ sung Nghị định số 171 với một số nội dung cơ bản thay đổi sau:

- Tăng lên xử phạt 12-14 triệu đồng đối với cá nhân và 24-28 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 40% đến 60% quy định;
- Tăng lên xử phạt 14-16 triệu đồng đối với cá nhân và 28-32 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 60% đến 100% (vượt tải trọng cầu đường trên 50% đến 100%) quy định;
- Tăng lên xử phạt 16-18 triệu đồng đối với cá nhân và 32-36 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 100% (vượt tải trọng cầu đường trên 100%) quy định

Thuê xe tải _ Bài viết  2 Thuê xe tải_ Bài viết 3