Kích thước xe đông lạnh

Cập nhật: 10:21 AM, 30/01/2015

Kích thước thùng xe đông lạnh 1 tấn: Dài 3.1m x Rộng 1.6m x Cao 1.4m

Kích thước thùng xe đông lạnh 2.5 tấn: Dài 4.3m x Rộng 1.9m x Cao 1.7m

Kích thước thùng xe đông lạnh 3.5 tấn: Dài 5m x Rộng 2.1m x Cao 2m

Kích thước thùng xe đông lạnh 5 tấn: Dài 6.1m x Rộng 2.2m x Cao 2.1m 

 

Thuê xe tải _ Bài viết  2 Thuê xe tải_ Bài viết 3